Mobilitate academică de predare la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

În perioada 26-30 noiembrie 2018, în cadrul proiectului Erasmus+ Key Action 107, Contract Nr. 2018-RO01-KA107-047946 semnat de Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC), Chişinău, Republica Moldova şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), România, a fost realizată mobilitatea academică de predare a dr., conf. univ. Natalia Velişco la Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”.

În cadrul mobilității au fost predate lecţii în domeniul Chimiei ecologice, cu focalizarea pe aspecte ale monitorizării calității apelor, adresate studenţilor ciclului I, specializarea Ingineria și Managementul Mediului, precum și programului de master în limba engleză Environmental management and sustainable energy (ciclul II). Paralel cu activitatea didactică, a fost discutat programul mobilităţii academice a unui student USDC, care urmează să realizeze un stagiu în cea de-a doua jumătate a anului de studiu și posibilitatea continuării studiilor de cercetare iniţiate de studenţii USDC, în cadrul unor mobilități de tip Erasmus în anii precedenți. De asemenea, s-a propus iniţierea cercetărilor comune în domeniul aplicării şi dezvoltării metodelor electrochimice de monitorizare a calităţii componentelor de mediu.

În urma realizării stagiului de mobilitate, pe lângă perfecționarea metodelor de predare, bazată pe experiența acumulată prin activitatea didactică în străinătate, și îmbogățirea cunoștințelor studenților prezenți la ore, se preconizează o creștere a numărului de doritori de a participa în programe de mobilitate.