Mobilitate academică de predare la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași

Se lansează selecția cadrelor didactice în vederea realizării unei Mobilității Erasmus+ cu scop de predare la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România.

Toate cheltuielile vor fi acoperite integral din fondul programului ERASMUS+, în baza acordului încheiat de Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași cu Facultatea Științe Excate, UnAȘM. Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020 ERASMUS+, are ca scop dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Mai multe informații cu privire la program puteți să găsiți pe pagina oficiala a Oficiului ERASMUS PLUS MOLDOVA (http://www.erasmusplus.md).

La concurs pot cadrele didactice din UnAȘM, care realizează investigaţii ştiinţifice în domeniile: ingineria proceselor chimice, tehnologia de protecție a mediului și biochimie.

Dosarul de concurs a cadrelor didactice se va depune la Secţia Internaţionalizare şi Comunicare (Mediateca, Căminul UnAȘM) până la data de 22 septembrie 2017, ora 17:00 şi va include:

  1. cererea argumentată de participare la concurs
  2. planul activităților de predare propuse a se derula la universiattea gazdă
  3. curriculum vitae (Europass).

Mobilitatea va dura 7 zile (perioada urmează a fi stabilită individual) și va fi planificată până în iulie 2019.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta:

Tel. (+373) 22 28 61 07E-mail: [email protected]