Masa rotundă cu tematica “ Strategia de dezvoltare a proprietății intelectuale și inovații pentru competitivitate”

La data de 2 mai 2018 în Sala Senatului a Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir” s-a desfășurat masa rotundă cu genericul  Strategia de dezvoltare a proprietății intelectuale și inovații pentru competitivitate prezentată de Andrei MOISEI, specialist coordonator Secția Instruire AGEPI. Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe Exacte la care au fost prezenți studenții Ciclulului I și II ale celor trei facultăți Științe exacte, Științe ale Naturii și Științe Socioumanistice.
Pe parcursul discuției au fost prezentate Strategiile Naţionale în domeniul Proprietăţii Intelectuale. Strategia 2003-2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1143 din 18 septembrie 2003, a fost orientată spre asigurarea funcționării eficiente a Sistemului Național de proprietate intelectuală, susținerea și promovarea creativității, afirmarea pe plan internațional a țării în calitate de partener egal în drepturi, crearea bazei social-economice, culturale, organizatorice și de drept, în vederea integrării potenţialului intelectual naţional în cel regional şi mondial. La moment, în curs de derulare se află Strategia 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22 noiembrie 2012, care se bazează pe dezvoltarea şi consolidarea unui cadru juridic, instituţional şi social adecvat pentru crearea, protecţia, gestionarea şi valorificarea plenară a potenţialului proprietăţii intelectuale, care să corespundă standardelor internaţionale şi să contribuie la dezvoltarea unei economii naţionale competitive, bazate pe cunoaştere şi inovare. De asemenea, au fost prezentate măsuri specifice și obiective generale necesare pentru realizarea strategiei.
Studenții au fost familiarizați cu clasificarea obiectelor de proprietate intelectuală, procedeu de protecție a invențiilor, mărcilor, desenelor și modelelor industriale. S-a discutat despre dreptul de autor și drepturile conexe și servicii oferite de AGEPI în domeniul proprietății intelectuale.
Evenimentul s-a încheiat cu discuții în cadrul cărora studenții au avut posibilitatea să adreseze întrebări reprezentantului AGEPI. Toți studenți au primit în dar broșuri “ABC-ul Proprietății Intelectuale” și  “Cum se brevetează o invenție în Republica Moldova”.

Aliona Mereuța, dr., conf. univ.,
Decanul Facultății Științe Exacte