Masa rotundă cu genericul ”Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane”

Pe data de 6 decembrie 2018 la Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” a fost  organizată masa rotundă cu genericul Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. La eveniment a participat dl Eugen STRĂUȚIU, dr., profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Acțiunea s-a desfășurat în contextul realizării Planului activităților extracurriculare ale USDC, în care se regăsesc programele și strategiile naționale. La această întrunire au fost discutate probleme privind implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022.

La eveniment au fost prezenţi studenți și masteranzi, colaboratori ai Departamentului Științe umanistice. Şedinţa a fost prezidată de Stela Spînu, dr., conf. univ.

dr. Stela  SPÎNU,
Șef Departament Științe Umaniste