Masa rotundă studențească cu genericul "Prevenirea şi combaterea corupţiei"

Pe data de 1 noiembrie 2018 la Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” a fost  organizată masa rotundă studențească cu genericul Prevenirea şi combaterea corupţiei. Acțiunea s-a desfășurat în contextul realizării Planului activităților extracurriculare a USDC în care se regăsesc programele și strategiile naționale. În cazul de față s-au pus în dezbatere unele probleme ce se încadrează în implementărea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017 – 2020.

La eveniment, care a urmărit scopul educației civice și juridice a studenților și desfășurat într-o atmosferă interactivă, a participat dl. Mihail IVANOV, procuror în Procuratura Specializată Anticorupție. Studenții au manifestat un viu interes față de cele mai actuale probleme din acest domeniu și au rămas satisfăcuți de comentariile competente ale invitatului și anturajul constructiv care a predominat pe tot parcursul discuției.

La eveniment au fost prezenţi studenți și masteranzi de la toate programele de studii, colaboratori ai Departamentului Științe umanistice. Şedinţa a fost prezidată de dr. Efim Chilari.