Manifestarea internatională „Third International Symposium on Broomrape in Sunflower”

În perioada 3 – 7 iunie, 2014 și-a desfășurat lucrările manifestarea internatională Third International Symposium on Broomrape in Sunflower, care a avut loc la Universitatea din Cordoba, Spania, și a fost organizată de Organizația spaniolă a florii-soarelui și International Sunflower Association (Franța). Un amplu raport  ”Current situation of sunflower broomrape in the Republic of Moldova” a fost prezentat de Rectorul UnAȘM, academician M. Duca. La Simpozion au participat dr., conf. univ. A. Glijin și dr., conf. univ. A. Port. 

La Simpozion au fost prezenți peste 200 de participanți din 15 țări (Spania, Turcia, Franța, Ungaria, Serbia, România, RM, Bulgaria, Ucraina Federația Rusă, China, Germania, SUA, Japonia, Argentina).

În perioada Simpozionului au avut loc întâlniri cu mai mulți cercetători din străinătate în vederea colaborării ulterioare în cadrul diferitor proiecte comune de cercetare.