Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului “Limba şi folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica Moldova”

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Catedrei Limbi și literaturi este organizată şi se desfăşoară prin proiectul de cercetare  Limba şi folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica Moldova.
Scopul acestui proiect este cercetarea stadiului actual de evoluţie a limbii române vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, urmărirea procesului intens de apropiere a graiurilor teritoriale de aspectul îngrijit al limbii naţionale, relevarea dinamicii ariilor dialectale şi etno-folclorice în ultimele două decenii, analiza persistenţei tradiţiilor autohtone în procesul de consolidare a statului Republica Moldova.
Pentru realizarea acestui deziderat ne-am propus în anul 2015 organizarea expediţiilor  dialectologice pe teren, prelucrarea materialului colectat şi inițierea unei Arhive fonogramice.
Antrenați activ în cercetarea de teren au fost studenţii anului I, care au cules material factologic în 14 localități de baștină, aplicând metoda anchetei dialectale, observaţia directă și interviul.
Studenții au obținut un material video original și veritabil, fiind binecunoscuți cu informatorii, neîntâlnind bariere în comunicare. Faptele de limbă atestate au fost sistematizate şi transcrise fonetic. Răspunsul obținut la cele 112 întrebări ale chestionarului dialectal a permis crearea unui fel de „portret-robot” al specificului vorbirii dialectale din localitățile anchetate.
Materialul factologic cules pe teren a fost sistematizat într-o Arhiva fonogramică, care conţine fișa de informator, fișa de observație, fișa de transcriere și fișa materialului înregistrat.
Faptele de limbă  înregistrate în urma expedițiilor dialectale au fost prezentate și analizate în cadrul mesei rotunde “Limba română – unitate în diversitate”, eveniment la care a participat Iulia Mărgărit, dr., cercetător științific principal la Institutul de Filologie al Academiei Române.

Foto 1. Informator - Pascaru Larisa Nicolae  (s. Călinești, rl Fălești)
Anchetator - Calcavura Alina, anul III
Foto 2. Informator - Falcă Maria Grigore (s. Cenușa, rl Florești)
Anchetator - Chihai Natalia, anul III
Foto 3. Informator - Botnarenco Eudochia Feodosie
Anchetator - Maria Popovici, anul III

dr. Stela SPÎNU
dr. Galina PĂDURARU
Catedra Limbi și literaturi