Lecția publică "Prioritățile RM în domeniul proprietății intelectuale"

În temeiul Strategiei națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, în concordanță cu Recomandările-cadrul de îmbunătățire a calității programelor de studii în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova și în temeiul prioritățiii universității UnAȘM privind excelența în cercetare, în cadrul facultății Științe Socioumanistice, la data de 3 noiembrie, a fost organizată lecția publică Prioritățile RM în domeniul proprietății intelectuale, prezentată de dr. Petru Grosu.

Astfel, pornind de la recomandările: - perfecţionarea abilităţilor de cercetare ale studenţilor; -antrenarea studenților în activități de cercetare mai largi; - adoptarea unei abordări unificate şi sistematice de contracarare a plagiatului academic şi identificarea posibilităţilor de sensibilizare a studenţilor împotriva plagiatului şi de promovare a eticii academice a fost înițiată organizarea lecției publice în care au fost prezentate aspecte definitorii asupra activității de cercetare științifică, a particularităților drepturilor de autor. Pe parcursul lecției publice masteranzii și studenții prezenți au adresat întrebări, la care au primit răspunsuri calificate de la dl dr. Petru Grosu.