Lecţia publică a dr. Anghel Lilia “Demistificarea radiației și evaluarea impactului ecologic al acesteia”

La data de 26 octombrie, 2017 în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Academiei 3, sala 449, et. III, blocul Institutului de Chimie al AŞM), a avut loc lecţia publică a dr. Lilia Anghel, Laboratorul Chimiei Cuantice, Cineticii Chimice şi Rezonanţă Magnetică al Institutului de Chimie al AŞM, cu tema Demistificarea radiației și evaluarea impactului ecologic al acesteia.
Dr. Lilia Anghel a vorbit despre noțiunile de radiație și de radioactivitate, tipurile de radiații, sursele de radiație, unitățile de măsură ale radioactivității și metode de măsurare a dozelor de radiație, aplicațiile radiației și impactul acesteia asupra mediului ambiant.
La eveniment au fost prezenţi studenţii programului de studii Chimie ai UnAȘM și ai USM.

Şef departament
Chimie, Matematică și Informatică
dr. Velişco Natalia