Lecţia publică ” Introduction to molecular magnetism”, dr. Olaf Stefańczyk

La data de 8 decembrie 2016, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc lecţia publică a profesorului asistent, dr. Olaf Stefańczyk, Departamentul de Chimie, Universitatea din Tokyo, cu tema Introduction to molecular magnetism.

Lecţia publică a început pe o notă dinamică, oferind o idee generală asupra fenomenului de magnetism. Pentru a facilita asimilarea informaţiei, dr. Stefańczyk s-a axat pe exemplul magneţilor clasici, caracterizându-i din punct de vedere fizic. Mizând pe acelaşi exemplu, au fost explicate noţiunile de câmp magnetic şi domeniu magnetic. O importanţă deosebită i s-a oferit explicării şi punerii în discuţie a diagramei orbitalilor moleculari. Dl dr. Olaf Stefańczyk a demonstrat legătura dintre nivelul energetic al orbitalilor unor compuşi cu configuraţia şi proprietăţile magnetice ale acestora. Au fost descrise metodele şi aparatele cu ajutorul cărora se poate măsura magnetismul, de asemenea s-a pus în discuţie şi dependenţa de temperatură a compuşilor cu proprietate magnetică. În contextul magnetismului, a fost menţionat fenomenul de spin crossover şi a fost relatată relaţia dintre aceştia.

Deşi lecţia s-a petrecut în mediul on-line, studenţii au putut să adreseze întrebări şi să-şi expună părerile proprii, dl Stefańczyk fiind receptiv şi oferindu-le răspunsuri şi explicaţii ample.

La eveniment au fost prezenţi dr. Velişco Natalia, dr. Calancea Sergiu şi masteranzii anului I şi II, specialitatea Chimie.

Şef catedră Fizică şi Chimie
dr. Velişco Natalia