Lecția publică ”Derivați nesaturați ai elementelor grupei 14”

La 5 iunie 2018, Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” a avut ca invitat Decanul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică dr., conf. univ. Gabriela Nemeș,  Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, România. În cadrul ședinței de lucru, la care au participat studenți ai facultăților Științe exacte și Științe ale naturii, cadre didactice, colaboratori ai Centrului Biologie Moleculară, a fost prezentată structura Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, direcțiile de cercetare științifică, posibilități de colaborare educațională, cât și științifică. Totodată, dr., Gabriela Nemeș a vorbit despre rezultatele științifice personale obținute în cadrul domeniului de cercetare științifică ”Derivați nesaturați ai elementelor grupei 14”. Cei prezenți au avut posibilitatea de a pune întrebări atât la nivel educațional, cât și științific. Respectiv, prin discuții dna decan dr., conf. univ. Gabriela Nemeș a menționat metodele aplicate la Facultatea de Chimie și Ingineria Chimică în vederea promovării imaginii și atragerii studenților la studii. Printre acestea s-au enumerat implicarea activă a studenților, cadrelor didactice din licee, agenților economici în promovarea imaginii facultății, cât și organizarea porților deschise. Dna rector, acad. Maria Duca, prezentă la lecția publică, a menționat posibilitatea studenților Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir” de a participa la Ziua Porților Deschise în cadrul Facultății de Chimie și Inginerie chimică, Universitatea Babeș-Bolyai în octombrie 2018.