Lansarea de carte "Ghid de ciuperci din Republica Moldova"

La data de 22 martie 2018 în incinta Căminului Universității Academiei de Științe (Sala Polivalentă) a avut loc Lansarea de carte "Ghid de ciuperci din Republica Moldova". Autor - doctor habilitat în biologie, conf. univ., Ștefan MANIC.
Dl Ștefan MANIC este cumulard în Departamentul Științe biologice și geonomice al UnAȘM, fiind titularul cursului universitar de Micologie la programele de licență Biologie și Ecologie. UnAȘM este unica universitate din Republica Moldova, în care se predă cursul de Micologie studenților la programele de licență din cadrul Facultății Științe ale Naturii.
La manifestare au fos prezenți: conducerea Academiei de Științe a Moldovei; savanți în domeniul biologiei din cadrul AȘM; colaboratori ai Grădinii Botanice (Institut); colaboratori și studenți ai Universității Academiei de Științe a Moldovei, membri ai Societății de Botanică din Republica Moldova.
Cuvântul de salut la această lansare de carte a fost oferit președintelui AȘM – academician Gheorghe DUCA și prorectorului UnAȘM - dr. Efim CHILARI.
Reflecții pline de admirație asupra "Ghidului de ciuperci din Republica Moldova" au fost expuse de mai mulți academicieni, doctori habilitați, practicieni, care au menționat cu toții gradul foarte înalt științific al lucrării, structura bine chibzuită, ilustrarea și oformarea impecabilă, precum și utilitatea științifică și practică înaltă a lucrării date, fiind numită carte pentru toți.
Un discurs amplu și profund cu această ocazie a fost prezentat de autorul cărții. În cadrul discursului a fost descris conceptul ghidului și alte detalii legate de colectarea materialului factologic, procesul de fotografiere, descriere, clasificare și elaborare a ghidului menționat.
Informația utilă și foarte interesantă, cuprinsă în lucrare este pusă și la dispoziția studenților în procesul de predare a cursului universitar Micologie, care reprezintă sinteza unor studii de specialitate, acumulate de autor pe parcursul activităţii profesioniste de mulți ani.

Daniela Elenciuc, dr. conf. univ.,
Decanul Facultății Științe ale Naturii

Ilie Boian, dr. conf. univ.,
Şeful departamentului Științe biologice și geonomice