Lansarea proiectului de sponsorizare „Științele vieții în dialogul generațiilor”, in memoriam profesorului Mircea CIUHRII

La 16 decembrie 2016, în incinta Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc un eveniment inedit, lansarea proiectului de sponsorizare in memoriam profesorului Mircea CIUHRII cu titlul „Științele vieții în dialogul generațiilor”. Actul de binefacere este susținut de fiul renumitului virusolog - omul de afaceri, doctor în biologie Ceslav CIUHRII.

În deschiderea ședinței festive, rectorul universității gazdă acad. Maria DUCA, care coordonează proiectul, a prezentat activitățile preconizate in memoriam profesorului Mircea CIUHRII, subliniind importanța creării de premise pentru creșterea și promovarea excelenței în cercetarea academică.

Dr. habilitat Leonid VOLOSCIUC a prezentat personalitatea profesorului Mircea CIUHRII, fiind precizată succint viața virusologului și realizările sale cele mai remarcabile.

În discursul său Ceslav CIUHRII, a mulțumim tuturor celor care l-au ajutat să realizeze această sponsorizare și a menționat că își dorește ca faptele sale să reprezinte un imbold pentru revigorarea științei naționale. De asemenea, Domnia sa a recunoscut că este motivat în primul rând de destinul tatălui, care a plecat din Republica Moldova și a trăit la București în ultimii ani ai vieții sale.

La eveniment au fost prezenți ca invitați de onoare reprezentanții conducerii Academiei de Științe a Moldovei, directori și vice-directori ai institutelor de cercetare din domeniul științelor biologice, precum și prorectori, decani, șefi de catedră, doctoranzi, masteranzi și studenți ai UnAȘM.

Primul obiectiv din cadrul companiei a constat în acordarea unor premii bănești pentru 30 de cercetătorii aflați la vârsta de pensionare, majoritatea dintre care au activat împreună și l-au cunoscut pe savantul Mircea CIUHRII. Beneficiarii, care și-au dedicat întreaga viața științei, s-au arătat profund marcați de gestul nobil, fiind recunoscători pentru suportul financiar și atenția acordată la acest sfârșit de an calendaristic.

În cadrul acestui amplu proiect, un alt obiectiv generos propus este sprijinirea tinerilor savanți, în acest context, în cadrul UnAȘM vor fi instituite mai multe burse de studii pentru studenții, masteranzii, doctoranzii și tinerii savanții, care realizează o carieră de succes în știință.

 Secția Relații Internaționale și Informatizare