Lansare de carte

Pe 10 mai 2017, ora 11.00, în sala Senatului, Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării a organizat o lansare de carte a publicațiilor, editate de profesorii Catedrei în anul 2016-2017. Au fost lansate următoarele ediții:

  1. Arina Antoci. Filosofia comunicării. Chișinău, UnAȘM, 2016;
  2. Lidia Troianowschi. Estetica. Chișinău, UnAȘM, 2016;
  3. Gheorghe Bobână. Istoria filosofiei românești I. Chișinău, UnAȘM, 2017;
  4. Filosfia și perspectiva umană. Culegere de articole. Chișinău, UnAȘM, 2016;

La manifestare au fost participat autorii, profesori de la catedră, studenți. Lucrările au fost prezentate de șeful catedrei dr. hab., prof.univ.  Gh.Bobână care a evidențiat semnificația și importanța publicațiilor. Au vorbit despre lucrările publicate dr. hab., prof.cercetător Victor Juc, dr., conf.univ. Serghei Sprincean, dr., conf.univ. Arina Antoci, dr., conf.univ. Galina Păduraru, dr. Andrei Perciun, studentul anului III Filosofie Vlad Badrajan. Publicul a adresat întrebări autorilor, au fost exprimate opinii și reflecții asupra lucrărilor prezentate.

Responsabil, șef Catedră Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării
Dr. hab., prof.univ. Gh.Bobână