Ceremonia de înmânare a burselor de studii „Regele Ferdinand” și „Regina Maria” studenților UnAȘM, de către Alteța Sa Regală Principele Radu al României

La 12 decembrie 2016, în incinta Sălii de Conferințe a Căminului Universității Academiei de Științe a Moldovei, doi studenți din cadrul Universității AȘM au fost premiați cu bursele de studii „Regele Ferdinand” și „Regina Maria” de către Alteța Sa Regală Principele Radu al României.

La ceremonia de înmânare au fost prezenți președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Vladimir Hotineanu, ministrul Educației, Corina Fusu, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, conducerea Academiei de Științe a Moldovei, academicieni, directori de institute de cercetare ai AȘM, prorectori, decani, șefi de catedră, doctoranzi, masteranzi, studenți ai UnAȘM, reprezentanții mass-media.

Ceremonia festivă a fost prezidată de rectorul Universității AȘM, acad. Maria Duca. În discursul său Rectorul și-a exprimat admiraţia şi preţuirea faţă de inițiativa Casei Regale de promovare a spiritului de cinstită și dreaptă competiție în sprijinirea și încurajarea educației naționale. Începând cu 2015, Casa Regală a României a instituit două burse destinate exclusiv Universității Academiei de Științe a RM – bursaRegele Ferdinand”, pentru un student și bursa „Regina Maria”, pentru o studentă.  De asemenea, Rectorul UnAȘM a remarcat că acordarea acestor burse este un sprijin important pentru generația în creștere oferind oportunitatea de dezvoltare și valorificare a aptitudinilor și cunoștințelor.

Cu cuvânt de salut s-a adresat oaspeților, corpului academic și studenților prezenți la ceremonie, dl. V. Hotineanu, președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Dl. V. Hotineanu, a menționat faptul că UnAȘM într-o perioadă atât de scurtă a reușit să se prezinte și să-și arate prestația în cadrul universităților din RM, poziționându-se ca una dintre cele mai bune, specificând faptul că, în cadrul acestei universități studenții au marea posibilitate să se înfrupte din cunoștințe alese transmise de elita științifică a Republicii Moldova.
Dl. V. Hotineanu i-a mulțumit ASR Principelui Radu al României că este alături de RM și promovează o activitate deosebită a Casei Regale. Totodată, dl președinte a transmis Alteței Sale cuvânt de salut din partea comisiei parlamentare de profil și din partea întregului corp de deputați.

ASR Principele Radu al României, în discursul său de salut, s-a adresat oaspeților, profesorilor și studenților, menționând că se află la Chișinău pentru a aniversa un secol și jumătate de la fondarea Casei Regale și a familiei sale. Participarea statului moldovean, a reprezentanților guvernului la această ceremonie, denotă un semn de admirație și de respect față de cei 150 de ani de istorie comună.
Bursele de studii oferite de Casa Regală continuă o muncă de mare răbdare și de multă încredere și loialitate pe care cele cinci generații ale familiei regale le-au dovedit dea lungul unui secol și jumătate.
Alteța Sa Regală Principele Radu al României, a înmânat bursele de studii „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”  celor doi studenți ai UnAȘM: Daniel Podgornîi, masterand, specialitatea Chimie; Ana Nastasiu, ciclul I, anul II, specialitatea Informatică, care au fost selectați prin concurs în perioada 20 septembrie – 7 octombrie 2016. Bursele de studiu au fost oferite celor doi studenți pentru performanțele în activitatea științifică, implicarea activă în cercetări și activități extracuriculare și activități de voluntariat.

Transmitem recunoștința noastră Casei Regale pentru suportul adus Universității Academiei de Științe a Moldovei în promovarea valorilor morale și culturale autentice, pentru consolidarea relațiilor de colaborare a mediului academic moldo-român, pentru crearea premiselor de creștere și promovare a excelenței în știință, cultură și artă a tinerilor.