Inaugurarea noului an de studii 2016-2017 la UnAȘM

În mod tradițional, la unu septembrie, UnAȘM și-a deschis larg ușile pentru o nouă promoție de studenți, prezenți la ceremonia festivă de inaugurare a noului an de studii 2016-2017 care a avut loc la Biblioteca Științifică Centrală a AȘM.

Evenimentul a fost moderat de rectorul universității acad., Maria DUCA, avându-i în calitate de invitați speciali pe Vicepreședintele AȘM, m.c, Guceac Ion, coordonatorul secției de Științe Sociale și Economie al AȘM, dr.hab., prof. Țvircun Victor, directorul Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM, prof. univ. dr. hab. Nedealcov Maria, directorul Bibliotecii Științifice Centrale a AȘM, dr. conf. univ., Manolache Constantin.

În mesajul de salut Rectorul UnAȘM, le-a dat asigurări studenților că în cadrul universității au posibilitatea să acumuleze cunoștințe vaste și noi experiențe. Grație dialogului student-profesor, conexiunii cu mediul de afaceri și comunitatea științifică și armonizării curriculare cu cerințele pieței muncii, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei nu este doar o instituție care furnizează cunoștințe, dar și un formator de personalități cu caractere puternice, pregătite să înfrunte, să persevereze și să se integreze cu succes într-o lume în continuă schimbare.

Invitații de onoare în mesajul de felicitare le-au urat studenților un an nou cât mai productiv și doar rezultate frumoase, succes și mult curaj pentru a-și vedea visele împlinite.

Urări de bun venit le-au adresat studenților anului I și decanii facultăților Elenciuc Daniela, dr., Ciobanu Rodica dr., conf.univ., Mereuță Aliona, dr., conf. univ., care în mod simbolic le-au înmânat tinerilor studenți cu cea mai mare medie de admitere, Velișco Ana, Pascari Oleg, Cazacu Cătălina, Naconecinaia Natalia, Chiliverdi Alexandrina, Cheptene Sofia, carnetul de student.

Cu mesaj de salut s-au adresat studenților anului I și Gutium Sofia, studenta anului III, specialitatea Filosofie și Gînsari Irina, doctorand, absolvent licență și master – Chimie, care le-au urat bun venit în familia UnAȘM, dându-le asigurări că aici vor beneficia de o serie de oportunități pentru dezvoltarea profesională.

Evenimentul a întrunit studenții de la toate ciclurile de studii: Licență, Masterat, Doctorat, catedre didactice, membri ai comunității academice, părinți etc.