Filosofia sărbătorită la USDC. Conferința științifică națională cu participare internațională. „Filosofia și perspectiva umană”

Tradițional, în cea de-a treia săptămână a lunii noiembrie este organizată conferința științifică națională cu participare internațională Filosofia și perspectiva umană. Aflată la cea dea XVII ediție și organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, conferința este un rezultat al frumoasei colaborări instituite între Secția Filosofie, a Institutului de Istorie și USDC. În acest an, lucrările conferinței științifice s-au derulat în ziua de 21 noiembrie în incinta USDC și au fost însoțite și de lansări de carte.

La sesiunea de deschidere a lucrărilor conferinței dna prorector Tatiana Potîng a salutat menținerea tradiției instituite în timp de a susține și promova cercetările din domeniul filosofiei și a accentuat importanța studiilor în domeniul socioumanistic. Prorectorul Tatiana Potâng a menționat că universitatea este cea care ține la valorile culturii naționale și mondiale și depune eforturi în crearea unui mediu favorabil cercetărilor în domeniul Științei socioumanistice, în general, și în cel al filosofiei, în particular. Totodată, Domnia Sa a exprimat certitudinea că tradiția stabilită, va perpetua și asta pentru că problemele cu care se confruntă societatea, nu doar din Republica Moldova necesită a fi soluționate de oamenii de știință

Cu cuvânt de salut a venit și vicepreședintele AȘM, membru corespondent Victor Moraru, care a vorbit despre organizarea mai multor evenimente științifice în această perioadă și a urat succese participanților la lucrările conferinței. Profesorul V. Moraru a felicitat participanții cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, fiind convins că aceasta este un prilej nu doar pentru cei care sunt preocupați nemijlocit de cercetarea problemelor din domeniul filosofiei, ci și pentru fiecare om care gândește, care aplică gândirea sa în activitate, are tangență cu filosofia.

Vice directorul Institutului de Istorie, dr. hab. N. Enciu a vorbit despre susținerea domeniului filosofiei de către conducerea institutului, reiterând sensibilitatea subiectelor din agenda conferinței, relevanța cercetărilor pentru spațiul RM, dar și implicarea cercetătorilor în identificarea soluțiilor la problemele umanității.

Eveniment științific a reunit reprezentanți a mai multor centre științifice din țară și de peste hotare. Astfel, la lucrările conferinței au participat nume sonore de la centre academice din Iași, cum ar fi Petru Ioan și Petre Dumitrescu, de la Suceava, N.-C. Cernica și B. Popoveniuc ș.a.  Incinta USDC a găzduit reprezentanți a mai multor centre de cercetare de importanță națională: de la USMF, USM, ICJPS, USBC, AMTAP, Institutul de Istorie. S-au arătat interesați de lucrările conferinței studenții, masteranzii și doctoranzii, care au participat activ la dezbateri.