Filosofia sărbătorită la UnAȘM

Conferința științifică națională cu participare internațională
Filosofia și perspectiva umană

În perioada 13-17 noiembrie 2017 în incinta UnAȘM a fost organizat un ciclu de manifestări ştiinţifice consecrat Zilei Mondiale a Filosofiei. Printre acestea menționăm concursul de eseuri cu tematica Eu și filosofia mea, lecția publică prezentată de dr. R. Ciobanu Filosofia drepturilor omului în lumea contemporană, precum și lansări de carte – toate organizate în cadrul facultății Științe Socioumanistice.

Un eveniment important organizat de Facultatea Științe Socioumanistice în colaborare cu alte centre științifice din țară  este conferința științifică națională cu participare internațională Filosofia și perspectiva umană. Conferința, fiind la cea de-a XV - cea ediție, a fost organizată la  data de 16 noiembrie 2017, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor din țară și de peste hotare. La deschiderea lucrărilor conferinței au venit cu cuvînt de salut prof. dr. hab., Victor Ţvircun, coordonator al Secţiei ştiinţe umanistice şi arte, dr. hab., Ana Pascaru, şef Sector Filosofie, Institutul de Istorie AŞM, dr. Tatiana Potâng, prorector Universitatea AŞM, dr.hab, Nicolae Enciu, vice-director Institutul de Istorie al AŞM. S-au arătat interesați de lucrările conferinței studenții, masteranzii și doctoranzii UnAȘM, care au participat activ la dezbateri.
Coordonatorul Secţiei ştiinţe umanistice şi arte, dr. hab., prof. Victor Ţvircun, a felicitat participanţii cu ocazia Zilei  Mondiale a Filosofiei, fiind convins că aceasta este un prilej nu doar pentru cei care sunt preocupaţi nemijlocit de cercetarea problemelor din domeniul filosofiei, ci şi pentru fiecare om care gândeşte, care aplică gândirea sa în activitate, are tangenţă cu filosofia.

Prorectorul UnAȘM, Tatiana Potâng a menționat că universitatea este cea care ține la valorile culturii naționale și mondiale și depune eforturi în crearea unui mediu favorabil cercetărilor în domeniul Științei Socioumanistice în general și în cel al filosofiei în particular. Totodată, Domnia Sa a exprimat certitudinea că tradiţia stabilită acum 15 ani va perpetua şi asta pentru că  probleme cu care se confruntă societatea, nu doar din Republica Moldova, dar și societatea umană, în general, cer răspunsuri şi soluţionări.