Expediție instructivă pe traseul Cetatea Sorocii – Monumentul „Lumânarea recunoştinţei” – Mănăstirea Cosăuți

La 18 noiembrie 2017, UnAȘM a organizat o expediție instructivă pe traseul Cetatea Sorocii – Monumentul „Lumânarea recunoştinţei” – Mănăstirea Cosăuți, la care au participat studenți de la specialitățile limba și literatura română/ limba engleză și filosofie.
Obiectivele expediției au fost familiarizarea tinerilor cu viața culturală și spirituală a ținutului Soroca, stilul de viaţă și ocupaţiile tradiţionale, patrimoniul cultural reprezentativ, specificul dialectal al zonei, colectarea materialului factologic pe teren.
Studenții au vizitat Cetatea Sorocii și monumentul „Lumânarea Recunoştinţei”. Cetatea este unicul monument de istorie și artă medievală, ce s-a păstrat integral, aşa cum a fost conceput de meşterii zidari. Monumentul „Lumânarea Recunoştinţei” reprezentă un omagiu adus tuturor eroilor anonimi, care au păstrat cultura, limba şi istoria Moldovei, înveşnicind totodată şi memoria marelui poet anonim, autorul baladei „Mioriţa”. Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca, Nicolae Bulat, le-a vorbit studenților despre principalele evenimente care au marcat istoria ținutului.
Ulterior, tinerii cercetători au făcut cunoștință cu patrimoniul Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Cosăuţi,  care conține circa 7000 de exponate ce reflectă istoria satului din cele mai vechi timpuri până în prezent.
Studenții au vizitat mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”, monument istoric de valoare, situat în apropierea locului numit „La Pristol”. Aici, în urmă cu 170 de ani, s-a aflat o mănăstire de călugări, întemeiată de doi preoţi monahi, Pavel şi Gavriil. Mănăstirea a ajuns în ruină, astfel încât, în anul 1833, a fost închisă, fiind redeschisă pe un loc nou la 22 aprilie 1990.
Studenții de la specialitatea limba și literatura română/ limba engleză au fost inițiați în cercetarea dialectală pe teren, prezentându-se în calitate de cercetători. Ei au înregistrat material factologic, aplicând  metoda observaţiei directe și interviul. Tinerii au realizat un dialog cu populația băștinașă pe marginea subiectelor ce țin de viața cultural-spirituală și specificul dialectal al zonei. A fost obținut un material factologic original, care ulterior va fi transcris fonetic și interpretat de către studenți.

Stela SPÎNU, dr., conf. univ.
Galina PĂDURARU, dr., conf. univ.