Expediţia instructivă pe traseul mănăstirea Curchi – mănăstirea rupestră Ţâpova – cascadele Ţâpova

La 18 noiembrie 2017 a fost organizată Expediția instructivă pe traseul mănăstirea Curchi – mănăstirea rupestră Ţâpova – cascadele Ţâpova. La expediție au participat studenții de la specialitățile Geografie, Ecologie (licență), Biologie, Biologie moleculară, precum și mulți masteranzi ai Facultății Științe ale Naturii, interesați de cunoașterea valorilor naționale.

Obiectivele expediției au inclus:

  • studierea elementelor ecosistemice şi a particularităților morfostructurale ale regiunii Ţâpova;
  • cunoașterea valorilor istorice, spirituale şi naturale ale plaiului natal;
  • educarea spiritului patriotic, a mândriei pentru comorile de valoare istorică, spirituală şi naturală din Republica Moldova;
  • cultivarea spiritului de ocrotire a valorilor naționale de natură istorică, spirituală şi naturală.

Pe parcursul expediției studenții şi masteranzii au făcut cunoștință cu complexul monastic Curchi, cu istoria mănăstirii, începând cu formarea ei în secolul al XVIII-lea, dezvoltarea şi prosperarea în secolele XIX şi prima jumătate a secolului al XX-lea, cu distrugerea şi pângărirea valorilor spirituale, artistice, materiale în perioada sovietică şi cu eforturile de restaurare a mănăstirii la începutul secolului al XXI-lea. Vizita la mănăstirea Curchi a avut nu numai un caracter cognitiv şi educativ, dar şi unul de purificare spirituală prin faptul că studenţii şi masteranzii au asistat la serviciul divin în biserica Sfântul Nicolae.

O altă mănăstire impresionantă, vizitată de participanții la expediție, a fost mănăstirea rupestră Ţâpova, situată pe malul drept al Nistrului, în apropierea satului cu același nume din raionul Rezina. Schitul Adormirii Maicii Domnului de la Ţâpova - Biserica rupestră din Ţâpova - construit prin secolele XVI-XVII şi restaurat în anul 1756, reprezintă un ansamblu complicat arhitectural.

Ansamblul monastic de la Ţâpova este considerat este cel mai excepțional Ansamblu monastic din Republica Moldova şi unul dintre cele mai mari din Europa. Acest lucru se datorează faptului că ansamblul este constituit în mai multe nivele şi se întinde pe o suprafață destul de mare. Mănăstirea este zidită pe vârful unor stânci abrupte, deschizând o privelişte fermecătoare a luncii fluviului Nistru, fiind situată la 100 de metri deasupra nivelului apei.

Pe parcursul expediției studenții au putut face cunoștințe cu relieful şi diverse elemente geostructurale. Mănăstirea Ţâpova este săpată în rocile calcaroase. Primele încăperi ale scitului au fost construite mai la nord de actuala mănăstire, într-o stânca, pe deasupra unui mal abrupt. Meșterii populari anonimi țineau cont de relieful localității, străduindu-se să transforme colosul de piatră într-o compoziție arhitecturală subordonată unei concepții artistice. Peisajul de la Ţâpova este excepțional: liniștea apelor Nistrului, stâncile abrupte cu sute de chilii şi grote, frumusețea naturii şi a cascadelor. Râuşorul Tâpova, coborând spre Nistru, formează numeroase cascade cu o înălțime de 10-16 metri.

Țipova este una dintre cele mai renumite rezervații naturale din Republica Moldova. Priveliștile fascinante cu numeroase cascade, diversitatea regnului vegetal, diferențele de altitudine, imaginile misterioase imprimate în calcar fie de mâna omului, fie de capriciile vremii – toate acestea trezesc o stare de spirit plină de beatitudine. Ghidați de bun cunoscători ai complexului și naturii peisagistice, studenții şi masteranzii au aflat lucruri de reală valoare științifică ce îi vor ajuta în elaborarea tezelor de an, licență și master în domeniile respective ale cunoașterii.

Considerăm că expediția instructivă pe traseul mănăstirea Curchi– mănăstirea rupestră Ţâpova – cascadele Ţâpova, raionul Rezina a contribuit la cunoașterea de către studenți şi masteranzi a valorilor perene ale plaiului natal - valori spirituale, artistice, naturale, la educarea spiritului patriotic de mândrie pentru aceste valori şi la cultivarea spiritului de ocrotire a lor.

 

Decanul facultății Ştiinţe ale Naturii, dr., conf. univ. Daniela Elenciuc

Șeful departamentului Științe geonomice și biologice, dr., conf. univ. Ilie Boian