Evaluarea externă a UnAŞM

La mijloc de octombrie, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional (ANACIP) a dat startul unui nou val de evaluări externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență.

Astfel, la 16 octombrie 2017, Comisiile de evaluare și-au început activitățile la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, în cadrul cărora au fost supuse procesului de evaluare programele la Limba și literatura română și engleză și Geografie.

Alte trei echipe de evaluatori ANACIP au venit la instituția noastră pe 26 octombrie. De această dată, evaluărilor au fost supuse programele de studii superioare de licență la Chimie, Biologie, Biologie moleculară, Ecologie și Matematica. 

Startul ultimului val de vizită ale experților ANACIP la UnAŞM, a fost la 27 şi 30 noiembrie 2017, când s-a pus scopul evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență Informatică și Filosofie. 

Activitățile ANACIP-ului au demarat cu prezentarea instituției și a programelor de studii de către doamna academician, Maria DUCA, rectorul UnAŞM.

Sursa: Pagina oficială de Facebook a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional