Erasmus+. Mobilitate academică de studiu în România

Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” anunță concurs de selecție a studenților pentru a realiza o Mobilitate de studiu la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România.

La concurs pot participa studenți, masteranzi și doctoranzi din cadrul USDC, care realizează investigații științifice în domeniile: ingineria proceselor chimice, tehnologia de protecție a mediului și biochimie.

Dosarul de concurs se va depune la Secția Studii până la data de 17 septembrie 2018, ora 17:00 şi va include:

  • cererea argumentată de participare la concurs
  • planul activităților ce vor fi realizate la universitatea gazdă
  • acordul decanului Facultății asupra intenției de participare
  • reușita academică
  • lista de mobilități academice realizate până în prezent
  • certificarea competențelor lingvistice (engleză)
  • curriculum vitae (Europass)

Mobilitatea academică de studiu va dura 3 luni și se va realiza în anul de studii 2018-2019.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta: