ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 162.GENETICĂ, SPECIALITATEA 162.02 GENETICA OMULUI ȘI ANIMALELOR DIN 25 IUNIE 2018

Se anunță examinarea tezei de doctor habilitat în științe biologice a postdoctorandei Sacara Victoria cu denumirea „Particularităţile molecular-genetice ale patologiilor neuromusculare frecvent întâlnite în Republica Moldova” (specialitatea 162.02- Genetica Omului și Animalelor).

Consultanți științifici:

Duca Maria - doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician

Groppa Stanislav - doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician

Experți desemnați la teză:

Palii Ina – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Curocichin Ghenadie - doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Lupașcu Galina – doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător

 

Data: 25 iunie, 2018

Ora: 13:00

Local: sala 18, et. 2, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, str. Academiei 3/2, Chișinău, tel: (0373) 22 73-80-16