Ședința atelierului academic

Pe data de 4 mai 2017 în Sala Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc ședința Atelierului academic cu genericul Limbă română şi identitatea românească. Aspecte dialectologice și sociolingvistice. La eveniment a participat Iulia MĂRGĂRIT, dr., cercetător științific principal la Institutul de Filologie al Academiei Române.
Dna Iulia Mărgărit a făcut o prezentare a graiurilor româneşti din punctul de vedere fonetic, morfologic și lexical prin raportarea acestora la limba literară. O atenţie deosebită a fost acordată graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și statutului acestora în cadrul dacoromânei. La eveniment au fost prezenţi studenți și masteranzi, colaboratori ai Universității Academiei de Științe a Moldovei. Şedinţa a fost prezidată de Zamă Veronica, Popescu Cornelia, studente în anul II, specialitatea limba și literatura română și limba engleză.

Responsabil: dr. Spînu Stela,
șef Catedră Limbi și literaturi