Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, 2012-2020

La data de 4 aprilie 2018, ora 13:30, Sala Senatului a Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir” s-a desfășurat masa rotundă cu genericul  Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, 2012-2020 prezentată de Daniela DASCALIUC și Alexandru CIOBANU, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova (ODIMM). Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe Exacte la care au fost prezenți studenții Ciclulului I și II ale celor trei facultăți Științe exacte, Științe ale Naturii și Științe Socioumanistice.
Șeful direcție Daniela Dascaliuc a informat auditoriu despre obiectivele principale ale organizaţiei și programele implementate de ODIMM. S-a discutat despre două proiecte la care pot participa tinerii “Joint Opportunities in Business for Youth  (JOBs for YOUTH)”, implementat prin  Programul de Cooperare Teritorială Moldova – Ucraina din cadrul Parteneriatului Estic și destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35  și  „Gestiunea Eficientă a Afacerii” care vizează sporirea calificării în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii proprii.
Din cadrul proiectelor de interes național au fost prezentate “Fondul Special De Garantare A Creditelor” care facilitează accesul întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare și „PARE 1+1” destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii. Cazuri de succes au fost întreprinderile deschise cu ajutorul organizației ODIMM din domeniul agriculturii (fermă de struți, fermă de chinchilla, cultivarea salatei verde),  industriei  (brutărie, producerea peleților) și a prestării serviciilor (cabinet stomatologic, vânzarea florilor) etc.
D-l Alexandru Ciobanu, expertul ODIMM, a prezentat obiectivele Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri și serviciile destinate pentru potenţialii antreprenori, companii mici și mijlocii, printre care și posibilitatea agenților economici de a aplica la Programul de Subvenţionare în scopul participării la Târguri şi Expoziţii.
Evenimentul s-a încheiat cu discuții în cadrul cărora studenții au avut posibilitatea să adreseze întrebări reprezentanților organizației ODIMM.

Aliona Mereuța, dr., conf. univ.,
Decanul Facultății Științe Exacte