Dezbaterea publică între candidaţii înscriși la postul de rector USDC

La data de 21 februarie 2019, în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” a fost organizată o dezbatere publică între candidaţii înscriși la concursul pentru ocuparea postului de rector USDC, doamna dr. hab., conf. univ. HANGANU Aurelia și doamna dr. PROCOP Natalia. Pretendentele la conducerea universității și-au prezentat programele manageriale în fața membrilor comunității academice, expunându-și viziunea asupra dezvoltării ulterioare a instituției și punctând cele mai importante obiective strategice ce și le propun spre realizare, au răspuns la întrebările cadrelor didactice, științifice și a studenților prezenți la întrunire.