Deschiderea anului academic doctorat 2019-2020

La data de 1 Noiembrie 2019, la USDC a avut loc deschiderea anului academic 2019-2020 de studii superioare de doctorat.
 
La eveniment au participat:
dr. har. Aurelia Hanganu, rector USDC;
acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM;
dr. Andrei Chiciuc, președintele ANACEC;
acad. Valeriu Rudic, directorul ȘD Științe Biologice;
acad. Mitrofan Ciobanu, directorul ȘD Matematică și Știința Informației;
acad. Ion Guceac, directorul ȘD Științe Juridice, Politice și Sociologice;
acad. Mihai Cimpoi, directorul ȘD Științe Umanistice;
mem. coresp. Maria Nedealcov, directorul ȘD Științe Geonomice;
dr. hab. Veaceslav Ursachi, directorul ȘD Științe Fizice, precum și conducători de doctorat, membri ai Școlilor Doctorale alături de doctoranzii anului I de studii.
 
În anul academic 2019-2020, la studii de doctorat au fost înmatriculate 64 de persoane, având în calitate de conducători științifici și membri ai comisiei de îndrumare academicieni, membri corespondenți, doctori habilitați și doctori în științe.
 
Studenții doctoranzi au posibilitatea de a participa la concursul diverselor burse de merit, cum ar fi Bursa de Excelență și Bursa Nominală, acordate de Guvernul Republicii Moldova, Bursa Federației Mondiale a Savanților și Burse din cadrul Programului Erasmus Plus.