Delegație italiană în vizită la UnAȘM

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei optează pentru deschiderea către spațiul european al învățământului și cercetării printr-un proces continuu de internaționalizare. Astfel, relațiile stabilite cu cercetătorii din străinătate prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea strategică a instituției.

În acest context, la 10 noiembrie, UnAȘM a fost vizitată de dr. Sergio MAPELLI și dr. Monica MATTANA de la Institutul de Biologie și Biotehnologie Agricolă, din Milano, Italia, care au purtat negocieri cu rectorul instituției, acad. Maria DUCA. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat extinderea oportunităților pentru stabilirea unor relații de colaborare durabile în domenii de interes comun dintre cele două părți.

Administrația Universității a prezentat înalților oaspeți cele mai recente realizări obținute la nivel național și internațional, inclusiv rezultatele științifice obținute în domeniul Biologiei Moleculare în cadrul Centrului de Genetică Funcțională.

Secția Relații Internaționale și Informatizare