Delegaţia Universității Tehnice din Ostrava (Republica Cehă) în vizită la UnAȘM

Pe 29 noiembrie 2016 la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei s-a aflat în vizită de lucru o delegaţie din Republica Cehă. Din componența delegației au făcut parte dr. Josef ORISKO, directorul Centrului Est-European de Educație și Cultură din Cehia şi prof. dr. Vaclav SNASEL, decanul Facultății de Inginerie Electrică și Informatică a Universităţii Tehnice din oraşul Ostrava.

În cuvântul său de salut, rectorul Universității, acad. Maria Duca a prezentat înalţilor oaspeţi istoricul fondării, structura, capacităţile instituţiei, precum şi realizările obținute în promovarea proiectelor didactice și de cercetare derulate în cadrul UnAȘM.

Doamna acad. Maria Duca şi dl. dr. Josef ORISKO au abordat, în contextul discuţiilor din 16 noiembrie 2016 cu Excelenţa Sa ambasadorul Republicii Cehe la Chişină domnul Zdeněk KREJCI în timpul vizitei sale la UnAŞM, un şir de aspecte ce țin de realizarea activităților iniţiate de universitate în anul 2012 şi promovate în colaborare cu Centrul Est-European de Educație și Cultură din Cehia.

Un subiect deosiebit în cadrul discuţiilor, a ţinut de colaborarea dintre UnAŞM şi Universitatea Tehnică din Ostrava. În această ordine de idei s-a convenit asupra negocierii unui proiect de acord de cooperare dintre cele două universităţi. Documentul va include acţiuni concrete ce ţin de intensificarea mobilității academice, participarea studenților din cadrul Universității Tehnice din Ostrava la conferințele organizate de UnAȘM, participarea cadrelor didactice și a cercetătorilor din cadrul UnAȘM la manifestările organizate de UniversitateaTehnică din Ostrava, elaborarea unor programe de studii în comun, şcoli de vară, etc.

Programul întrevederei a inclus vizitarea laboratoarelor UnAŞM precum şi a Caminului studenţesc.

Secția Relații Internaționale și Informatizare