Delegaţia Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti la UnAȘM

La 21 februarie curent, UnAŞM a găzduit o delegație a Universității Petrol-Gaze din Ploiești (România), aflată într-o vizită de lucru la Chișinău în frunte cu prof. univ. dr. ing. ec. Daniela BUZOIANU, prorector activitate socială şi resurse umane.

Vizita s-a desfășurat în contextul prevederilor acordului cadru de colaborare, semnat între cele două Universități la 13 ianuarie 2017. Pe parcursul întrevederii oaspeţilor din Ploieşti avută cu doamna academician Maria DUCA, rectorul UnAŞM la care au fost prezenţi și reprezentanții facultăților Științe Exacte și Științe ale Naturii s-au discutat posibilitățile de colaborare în anul curent, organizarea în comun a unor evenimente științifice, schimb bilateral de studenți și stagii pentru profesori şi cercetători.

În mod deosebit, s-a vorbit despre noi oportunități pentru studenți, prin participarea comună în programe de mobilitate, fiind inițiat în această ordine de idei, semnarea unui acord bilateral în cadrul Programului ERASMUS+.

Programul vizitei la UnAŞM, a inclus familiarizarea oaspeților cu sălile de curs și laboratoarele universității, biblioteca, precum şi cu condițiile de trai şi odihnă ale studenților din Campusul studențesc.