Decernarea premiilor „Cristalul Calității”

Pe data de 23 mai 2019, la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare s-a desfășurat ceremonia de decernare a premiilor „Cristalul Calității” instituțiilor de învățământ (programe de studii, departamente, facultăți) și persoanelor care contribuie la promovarea culturii calității în învățământul din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului a fost înalt apreciată activitatea dnei. dr., conf. univ. Port Angela, prim-prorector USDC, pentru promovarea culturii calității prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare externă.