Congresul al X-lea, internațional, al Geneticienilor și Amelioratorilor

În perioada 28 iunie–1 iulie peste 350 de reprezentanți ai comunității științifice naționale și internaționale s-au întrunit în cadrul Congresului al X-lea Internațional al Geneticienilor și Amelioratorilor. Evenimentul a scos în evidență o gamă largă de realizări din domeniu, iar participanții au avut  oportunitatea de a se familiariza cu cele mai recente rezultate ale colegilor din țară și de peste hotarele ei.
În cadrul acestui for ştiinţific au participat 127 de delegați din 14 state (Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Germania, Marea Britanie, Polonia, Republica Belarus, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Serbia, Turcia, Statele Unite ale Americii) care au reprezentat 17 universităţi şi 32 de instituţii de cercetare. Printre participanţii străini se numără specialişti remarcabili din domeniu, precum: Acad. Dragan Skoric (Serbia); Prof. Otmar Spring (Germania), Dr. Ilya Denev (Bulgaria), Prof. Markus Pasterk (Austria); Dr. Călin Deleanu (România); Prof. Nicolae Dziubenko (Federaţia Rusă); Prof. Yalcin Kaya (Turcia),  Prof. Alina Midro (Polonia)  etc.
La deschiderea lucrărilor Congresului cu un mesaj de salut au venit Acad Maria Duca, preşedintele Asociaţiei Ştiinţifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, rector al Universităţii AŞM, Dr. Valentina Stratan, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie și cercetător ştiinţific din domeniul imunologiei şi geneticii din cadrul Institutului Oncologic din Republica Moldova, Dr. Lilia Bolocan, director general al AGEPI, Viceministrul Mediului, Dragoş Cimpoieş, Acad. Stanislav Groppa, vicepreşedinte al AŞM.
În cadrul sesiunii plenare participanții au ascultat 10 comunicări ştiinţifice, susţinute de savanţi cu renume din RM şi din străinătate.
În ziua ce a urmat, Congresul Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor şi-a continuat lucrările în cadrul a 5 secţii:

  • Genetica generală şi moleculară
  • Genetica umană şi medicală
  • Genetica şi ameliorarea plantelor
  • Genetica şi ameliorarea animalelor
  • Biotehnologii vegetale şi animale,

 unde au fost prezentate peste 40 de rapoarte şi peste 100 de postere, care au reflectat realizări marcante din domeniu.
La finele sesiunii, participanţii au adoptat o rezoluţie, unde sunt reflectate realizările şi problemele abordate, în cadrul lucrărilor Congresului, precum şi problemele care urmează a fi soluționate în viitor.
În cadrul aceluiași eveniment pentru un nou mandat de 4 ani, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, cu vot unanim, a fost realeasă Acad. Maria Duca.
În a treia zi de lucru participanții la Congres au vizitat Grădina Botanică și Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Universitatea Academiei de Ştiinţe,  familiarizîndu-se cu realizările acestor instituții de cercetare.