Congresul IX Internaţional al Societăţii Ştiinţifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova

Societatea Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, în comun cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat în perioada 21 - 22 octombrie 2010 cel de al IX-lea Congres Naţional cu participare internaţională. Evenimentul a reunit oameni de ştiinţă din ţară, precum şi personalităţi notorii din străinătate (Finlanda, Rusia, Suedia, Germania, România, Polonia etc.). Congresul şi-a desfăşurat lucrările în cadrul sesiunilor plenare şi pe următoarele secţii: Genetică generală şi moleculară; Genetică umană; Genetică şi ameliorarea plantelor; Genetică şi ameliorare a animalelor; Biotehnologii vegetale şi animale, conform programului.
Forul ştiinţific a preconizat în programul său de lucru şi o expoziţie a realizărilor ştiinţifice ale geneticienilor şi amelioratorilor din Republica Moldova şi a echipamentului şi materialelor de laborator.
Participanţii la For au fost salutaţi de către acad. Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care și-a exprimat deosebita plăcere de a fi alături de specialiştii geneticieni din mai multe ţări, salutând, în mod special, prezenţa dr. Frieder MÜLLER-URI, profesor la Universitatea Friedrich-Alexander University of Erlangern-Nurnberg, din Germania şi cea a prof. Le Huy HAM, director al Institute of Agricultural Genetics, Hanoi, din Vietnam, care şi-au făcut studiile în Republica Moldova. 
De asemenea, preşedintele AŞM s-a arătat plăcut surprins de faptul că printre participanţii la Congres se regăsesc numele a doi savanţi moldoveni, care reprezintă diaspora ştiinţifică a Republicii Moldava peste hotare – Victor Croitoru la Nobel Institute for Biochemistry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden şi Vladimir Rogojin, Universitatea din Helsinki, Finlanda. 
La lucrările Congresului a participat Mihai Ghimpu, Preşedintele interimar al Republicii Moldova, care a menţionat că organizarea unor asemenea forumuri în Republica Moldova constituie un imbold pentru tinerii cercetători de a dezvolta aceste ştiinţe de o importanţă majoră pentru cetăţeni. „Prin acumularea experienţei avansate a celor mai moderne centre universitare din lume, tinerii savanţi vor contribui pe viitor la obţinerea acelor informaţii ştiinţifice care vor fi utilizate pentru deschiderea noilor posibilităţi de dezvoltare a geneticii şi ameliorării", a subliniat şeful statului. Preşedintele interimar a exprimat convingerea că implementarea practică a cercetărilor din acest domeniu va constitui un important punct de reper pentru dezvoltarea continuă a geneticii atât în Republica Moldova, cât şi la partenerii de peste hotare. Mihai Ghimpu a remarcat, de asemenea, contribuţia deosebită la dezvoltarea geneticii şi ameliorării, adusă de către instituţiile specializate din Republica Moldova, care, împreună luate, reprezintă adevăraţi piloni ai ştiinţei genetice naţionale. 
Tezele participanţilor au fost editate în culegerea materialelor ştiinţifice ale Congresului, iar cele mai relevante momente au fost incluse într-un poster