Congresul internațional în domeniul Biologiei, Agriculturii și Științelor Vieții

În perioada 7-8 noiembrie curent, doi membri ai echipei Centrului universitar de Genetică Funcțională – Steliana Clapco, cercetător științific coordonator și Rodica Martea, cercetător științific superior – au participat la lucrările International Biological, Agricultural and Life Science Congress, organizat de către Universitatea Trakya, în orașul Lvov, Ucraina.

Evenimentul a reunit savanți din Polonia, Turcia, Ucraina, Albania, Algeria, Azerbaidjan, Belarus, Rusia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Canada, SUA, China, Coreea, Egipt, Etiopia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, India, Indonezia, Italia, Kazahstan, Letonia, Macedonia, Pakistan etc., care au discutat probleme stringente din domeniul Biologiei, Agriculturii și Științelor Vieții.

Echipa USDC a prezentat la congres o lucrare în domeniul cercetării cancerului, precum și două lucrări în domeniul geneticii și fiziologiei plantelor, axate pe studiul influenței unor factori biotici și abiotici asupra florii-soarelui în Republicii Moldova.