Conferința Științifică cu Participare Internațională a Studenților și Masteranzilor„Viitorul ne aparține”, ediția a VIII-a

La 25 aprilie 2018 a avut loc ediția a VIII-a a Conferinței Științifice cu Participare Internațională a Studenților și MasteranzilorViitorul ne aparține”, organizată de Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir. Evenimentul, care a reunit peste 100 de studenți și masteranzi de la 13 instituții de învățământ din Republica Moldova, România și Ucraina, a avut drept scop crearea și instituționalizarea unei platforme de comunicare internațională, schimb de idei, concepții științifice și a rezultatelor cercetărilor obținute de participanți în vederea promovării principiilor științei moderne precum interdisciplinaritate, sistematizare și sinteză.

La deschiderea lucrărilor cu cuvânt de salut au participat: dna dr. Tatiana Potîng, prorector pe cercetare și managementul calității a Universității de Stat Dimitrie Cantemir, decanii facultăților – dr. Rodica Ciobanu, dr. Aliona Mereuță, dr. Daniela Elenciuc.

Lucrările Conferinței au fost divizate în două sesiuni. În prima jumătate a zilei a avut loc sesiunea plenară, în cadrul căreia au fost audiate 12 rapoarte, fiind abordate aspecte generale ale cercetărilor științifice din diverse domenii.

Ședința plenară a Conferinței Științifice cu Participare Internațională a Studenților și Masteranzilor Viitorul ne aparține”, ediția a VIII-a, organizată de Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir a fost moderată de dna dr. Tatiana Potîng, prorector pe cercetare și managementul calității UnAȘM.

În a doua jumătate a zilei a avut loc sesiunea de postere și 5 ateliere de lucru pe secții pentru fiecare domeniul aparte:

  • Științe Biologice
  • Științe Geonomice
  • Științe Exacte
  • Științe Sociale și Politice
  • Limbi și Literaturi

În cadrul atelierelor participanții au avut posibilitatea de a prezenta rezultatele cercetărilor proprii și aborda probleme concrete, legate de obiectele specifice de cercetare.

Tezele participanților au fost editate în culegerea materialelor științifice ale Conferinței.

Resposabili de organizarea și desfășurarea Conferinței Științifice cu Participare Internațională a Studenților și Masteranzilor Viitorul ne aparține”, ediția a VIII-a a fost Departamentul Științe biologice și Geonomice din cadrul Facultății Științe ale Naturii.

Decan, dr.,conf.univ. Daniela Elenciuc
Șef Departament, dr.,conf.univ. Ilie Boian