Conferința științifică „Un secol de filosofie românească”, consacrată Centenarului Marii Uniri

Facultatea Științe Socioumanistice a Universității „Dimitrrie Cantemir” și Sectorul de Filosofie al Institutului de Istorie au organizat la 19 aprilie 2018 Conferința științifică „Un secol de filosofie românească”, consacrată Centenarului Marii Uniri. La conferință au prezentat comunicări profesori, cercetători științifici, doctoranzi, studenți. S-au discutat aspecte ale filosofiei românești din perioada interbelică și cea contemporană. Au fost abordate diverse concepte din filosofia lui Constantin Noica, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Alexandru Dragomir. Au fost prezentate noi apariții editoriale consacrate istoriei filosofiei românești.