Amânarea Conferinței Științifice a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul ne aparține’’, ed. a X-a

În legătura cu situaţia epidemiologică în Republica Moldova provocată de infecția cu COVID-19 şi pentru protejarea participanţilor la eveniment, se anunţă amânarea Conferinţei Ştiințifice a studenților şi masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’.

Data exactă şi modalitatea de organizare a conferinţei vor fi anunţate mai târziu.

Sunt invitați să participe studenții și masteranzii universităților din țară și din străinătate.
Comunicările se vor prezenta în cadrul următoarelor ateliere:
1.   Biologie, Biologie Moleculară
2.   Ecologie, Geografie, Științe ale Mediului
3.   Științe Chimice și Tehnice
5.   Științe Sociale și Politice
6.   Limbi și Literaturi

Conferința are drept scop transferul de cunoștințe și experiență, precum și asigurarea unui dialog eficient între tinerii cercetători din țară și străinătate.
Înregistrarea la conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare.
Materialele Conferinței vor fi publicate într-o culegere, care va fi editată spre momentul desfășurării evenimentului.
Nu se percepe taxă de participare!

Participanții din străinătate vor fi asigurați cu cazare gratuită în căminul USDC pe durata conferinței.
Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate până la 1 mai 2020, la adresa [email protected], conform cerințelor:

  • numărul de pagini complete (A5) – 1;
  • editorul Word, font Times New Roman;
  • dimensiuni font litere - 10;
  • spaţiu între rânduri - 1;
  • margini: sus/jos –1,5, dreapta/stânga – 2,0 cm;
  •  titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD, 12pt.); sub titlu, centrat, se va scrie numele autorului (ITALIC, 12pt.), instituția, facultatea (Italic,12pt.).

Materialele pot fi prezentate în trei limbi: română, engleză sau rusă.

Informaţii suplimentare:
e-mail: [email protected]
și pe site-ul universității http://usdc.md.
Tel. (+373 22) 28 60 83