Conferința Științifică Internațională „Ştiinţele Vieţii în Dialogul Generațiilor: Conexiuni dintre Mediul Academic, Universitar și de Afaceri”

La data de 25 martie 2016 în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei își va desfășura lucrările Conferința Științifică Internațională cu genericul ŞTIINŢELE VIEŢII ÎN DIALOGUL GENERAȚIILOR: CONEXIUNI DINTRE MEDIUL ACADEMIC, UNIVERSITAR ȘI DE AFACERI. Evenimentul este dedicat aniversării a 70-a de la crearea primelor instituţii de cercetare şi 55-a de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Sunt invitați toți cercetătorii științifici și specialiștii, care activează în domeniul științelor biologice, inclusiv cercetătorii în formare (studenți, masteranzi, doctoranzi), pentru a-și aduce contribuția cu lucrări proprii (teze și postere).

Conferința este organizată de Centrul de Genetică Funcțională împreună cu Facultatea Științe ale Naturii, Școlile Doctorale Științe Biologice și Agricole și Științe Geonomice din cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei și cuprinde următoarele secţii:

Realizări și perspective în domeniul:

  1. Ameliorării Plantelor
  2. Biomedicinei
  3. Bioinformaticii
  4. Schimbărilor Climatice
  5. Siguranței Alimentare
  6. Ecologiei și Protecției Genofondului

Conferința are drept scop major asigurarea unui dialog eficient și transferul de cunoștințe și experiență dintre savanții notorii din țară și străinătate cu cercetătorii juniori (masteranzi, doctoranzi din diverse instituții).
Un alt aspect al evenimentului se axează pe realizarea conexiunii dintre mediul de afaceri cu cercetarea științifică.

Înregistrarea la conferință se va face on-line prin completarea Formularului de participare, până la data de 1 martie.

Materialele Conferinței vor fi publicate într-o culegere, care va fi editată până la deschiderea conferinței.

Lucrările științifice (o pagină format A5) vor fi expediate, până la data de 25 februarie, la adresa: [email protected], aici puteți găsi un model.

Prezentarea lucrărilor spre publicare şi redactarea posterelor se va face în limba engleză.

Detaliile desfăşurării Congresului pot fi găsite în Circulara I.

Informaţii suplimentare: 
E-mail: [email protected]
Tel. (+373 22) 73 74 50; 73 74 33