Conferința științifică a doctoranzilor - la a VI-a ediție

La 15 iunie 2017 și-a desfășurat lucrările cea de a VI-a ediție a Conferinței Științifice (cu participare internațională) a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”.
Acest eveniment a avut drept scop crearea și instituționalizarea unei platforme de comunicare, schimb de idei, concepții științifice și a rezultatelor cercetărilor obținute de participanți în vederea promovării principiilor științei moderne precum interdisciplinaritate, sistematizare și sinteză.
Evenimentul a reunit peste 130 de participanți, doctoranzi din cadrul a opt Școli doctorale ale UnAȘM, din instituțiile de învățământ superior din țară și din străinătate (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; Universitatea din București; Universitatea „Transilvania”, Brașov; Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca; IUMA, Alicante, Spania; Universitatea din Cernăuți, Ucraina).
La manifestare au participat: vicepreședintele AȘM, mem. cor. Ion Guceac, consultantul superior din cadrul Ministerului Educației, Olesea Ciobanu, directorii și metodiștii școlilor doctorale, directorii și secretarii științifici ai institutelor de cercetare AȘM, conducătorii de doctorat.
În mesajul de salut adresat participanților și invitaților rectorul UnAȘM, acad. Maria Duca, a menționat despre importanța și amploarea crescândă a evenimentului de la o ediție la și a salutat prezența în număr tot mai mare a participanților străini.
În prima jumătate a zilei, în cadrul sesiunii plenară, au fost audiate 9 rapoarte, fiind abordate aspecte generale ale cunoașterii științifice, perspective și direcții de aplicare reciprocă a rezultatelor și metodelor avansate din diferite sfere de cercetare.
În a doua parte a lucrărilor Conferinței au avut loc prezentările în cadrul celor opt școli doctorale. În comunicările prezentate de doctoranzii a fost abordată problematică concretă, legată de obiectele specifice de cercetare.
Lucrările participanților au fost editate în două volume de culegeri a materialelor științifice ale Conferinței.

Varianta electronică a materialelor Conferinței:

Vol. I
Vol. II

Conferința a fost reflectată în presă: https://tinyurl.com/y7rm8cul