Conferinţa Internaţională ”Didactica: tradiţie, actualitate, perspective”, ediția a IV-a

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în comun cu Holy Cross University Kilce (Polonia), Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” şi Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, a organizat Conferinţa Internaţională ”Didactica: tradiţie, actualitate, perspective”, ediția a IV-a. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 18-19 mai 2018, în sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
Cu un cuvânt de salut din partea rectorului USDC, a venit dna Stela Spînu, dr., conf. univ., şef Departament Științe Umaniste.
Conferinţa a debutat cu prezentarea a 7 rapoarte ştiinţifice în sesiunea plenară, două fiind susţinute de reprezentanţii USDC, Stela Spînu, dr., conf. univ. şi Gabriela Șaganean, dr., conf. univ.
Rapoartele ştiinţifice au fost ascultate în cadrul a cinci secţiuni (Didactica ariei curriculare Limbă și comunicare, Didactica ariilor curriculare Matematică - științe și tehnologii, Didactica ariei curriculare Om și societate, Didactica ariei curriculare Arte, Didactica învățământului primar și preșcolar. Vezi Programul Conferinţei.

Responsabilitate: Stela SPÎNU, dr., conf. univ.
șef Departament Științe Umaniste