Conferinţa naţională "Didactica: tradiţie, actualitate, perspective"

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în comun cu Universitatea AŞM şi Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, a organizat Conferinţa naţională Didactica: tradiţie, actualitate, perspectiveEvenimentul s-a desfăşurat în perioada 19-21 mai 2017, în sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
Cu un cuvânt de salut din partea rectorului UnAŞM, acad. Maria Duca, a venit dl G Gheorghe Bobână, dr. hab., prof. univ., şef Catedră Filosofie, istorie şi metodologia cercetării.
Conferinţa a debutat cu prezentarea a 6 rapoarte ştiinţifice în sesiunea plenară, două fiind susţinute de reprezentanţii UnAŞM, Stela Spînu, dr., conf. univ. şi Gheorghe Bobână, dr. hab., prof. univ.
Rapoartele ştiinţifice au fost ascultate în cadrul a trei secţiuni: Limbă şi comunicare, Matematică - ştiinţe şi Tehnologii, Om şi societate. (Vezi Programul Conferinţei)
La finele evenimentului a fost încheiat un Acord de colaborare a UnAŞM cu Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi discutate întrebări ce vizează ulterioara colaborare. 

Responsabilitate:  Catedra Limbi şi literaturi