Conferința Științifică "Mihail Kogălniceanu – gânditor și om politic. 200 ani de la naștere"

Pe data de 30 martie 2017, ora 10.00, în Sala mică a Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei (str. Academiei 5 a, etajul 2) și-a desfășurat lucrările Conferința Științifică Mihail Kogălniceanu – gânditor și om politic. 200 ani de la naștere. Conferința a fost organizată de Facultatea Științe Socioumanistice a UnAȘM, catedră Filosofie, Istorie și Metodologia cercetării în colaborare cu Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie al AȘM.
Au prezentat comunicări academician Andrei Eșanu, dr. hab. Gh. Bobână, dr.hab. Ion Chirtoagă, dr. hab. Ana Pascaru, dr. în istorie Lidia Troianowski, dr, în filosofie Andrei Perciun, dr. în istorie Valentina Eșanu, dr. în istorie Valentin Constantinov, studenții de la Filozofie, anul III Vlad Badrajan şi Victoria Fiodorov. La conferinţă s-au discutat probleme consacrate filosofiei istoriei, conceptelor de cultură, civilizaţie, libertate socială, alegorie morală, reflectate în opera lui Mihail Kogâlniceanu. De asemenea a fost abordată activitatea sa în calitate de editor şi colecţionar de cronici româneşti, de om politic – ctitor al României moderne.

Responsabil dr. hab. Gh. Bobână,
şef catedră Filosofie, Istorie și Metodologia cercetării