Conferința științifică a doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția a VI-a

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță desfășurarea lucrărilor Conferinței științifice a doctoranzilor Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Deschiderea Conferinței va avea loc la 15 iunie 2018, la ora 9.00, în Sala Polivalentă al Căminului USDC. Vezi Programil Conferinței.