Conferința științifică a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”,ediția a VIII-a, 2019

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță Conferința științifică a studenților – doctoranzi Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, care se va desfășura la 10 iunie 2019 conform Programului anexat.
La Conferință sunt invitați să participe studenții - doctoranzi  Școlilor doctorale din cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, precum și din alte Școli doctorale din țară și din străinătate.

Prezentările vor avea loc în cadrul școlilor doctorale:

  1. Matematica şi ştiinţa informaţiei
  2. Științe fizice
  3. Științe chimice şi tehnologice
  4. Științe biologice
  5. Științe geonomice
  6. Ştiinţe umaniste
  7. Științe economice și demografice
  8. Științe juridice, politice şi sociologice

Limbile de comunicare ale Conferinței: română, engleză.

Lucrările Conferinței vor fi editate în culegeri.
Taxă de participare nu se percepe!
Informaţii suplimentare: 
E-mail: [email protected].; [email protected]  
Tel. (+373 22) 72-71-40 ; 73-84-00