Conferinţa didactico-științifică ,,ÎN MAREA TRECERE” consacrată filosofului-poet Lucian BLAGA

La 22 octombrie 2015 s-a desfăşurat Conferinţa didactico-științifică ,,ÎN MAREA TRECERE” consacrată filosofului-poet Lucian BLAGA - personalitate marcantă a vieții spirituale, cel care ne-a oferit statutul de privilegiați ai unei creații unice în literatură, cultură şi filosofie.

La Conferinţă au participat studenţii facultăţii Ştiinţe Socioumanistice şi cadrele ştiinţifico-didactice din cadrul UnAŞM.

Cu cuvînt de deschidere s-au adresat dna. dr. Potîng Tatiana, prorector pentru cercetare şi managementul calităţii, dl. dr. hab. Bobînă Gheorghe, şef Catedră Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării și dna. dr. hab. Pascaru Ana, șef sector Filosofie, Institutul de Istorie AŞM .

În şedinţa plenară participanţii au prezentat comunicări care au elucidat opera emblematică şi personalitatea lui Lucian Blaga, s-au recitat poezii din creaţia poetului.

Aducem sincere mulțumiri organizatorilor și participanților.