Conferința Internațională „Dezvoltarea rurală în contextul competitivității europene (RDCEC)", București

Între 28 și 29 aprilie 2018 Universitatea Spiru Haret din București, prin intermediul Centrului de Relații Internaționale și Imagine Academică, a organizat în premieră Conferința Internațională Dezvoltarea rurală în contextul competitivității europene (RDCEC)". La această Conferință Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir" (fosta UnAȘM) din Republica Moldova a participat în calitate de partener, consolidând „podul” științific și cultural dintre București și Chișinău.
La deschiderea lucrărilor Conferinței cu cuvânt de salut a participat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, E.S. domnul Mihai GRIBINCEA. Din partea Universitatății de Stat Dimitrie Cantemir" la lucrările Conferinței a participat o delegație de cadre didactice formată din: Daniela ELENCIUC, dr.,conf. univ., decanul Facultății Științe ale Naturii; Ilie BOIAN, dr.,conf. univ., șeful Departamentului Științe biologice și geonomice; Rodion DOMENCO, dr., lector univ. în cadrul Departamentului Științe biologice și geonomice, care au prezentat rapoarte științifice în corespundere cu tematica Conferinței.

Evenimentul a reunit experți din așa țări ca: România, Republica Moldova, Italia, Bulgaria; personalități remarcabile în contextele economice, de cercetare-inovare și academice europene, factori decizionali la nivel guvernamental și diplomatic, alături de studenți la cursuri de licență, masterat și doctorat interesaţi de acest domeniu.

Ședința plenară a Conferinței Internaționale Dezvoltarea rurală în contextul competitivității europene (RDCEC)” a fost moderată de dna conf. univ. dr. Ramona Olivia Mihăilă – Ştefănescu, prorector al Universităţii Spiru Haret.

Lucrările prezentate în cadrul conferinței au putut fi accesate într-un volum de rezumate, inclusiv o schiță a principalelor idei și a datelor de contact ale autorilor. Organizatorii au intenționat ca această primă ediție a Conferinței Internaționale Dezvoltarea rurală în contextul competitivității europene (RDCEC)" să mențină deschiderea canalelor de comunicare și prietenie și să dezvolte sentimentul că utilizarea durabilă a resurselor și menținerea ecosistemelor într-o bună stare de funcționare necesită protecția mediului în sine și succesul lucrătorilor fermieri în asigurarea fertilității și productivității ecosistemelor agricole, ceea ce le conferă competitivitate pe piața produselor alimentare și siguranță pe termen lung pentru consumatori.

Lucrările Conferinței s-au desfășurat în mai multe secțiuni după cum urmează:

  • Studii și politici de cercetare demografică
  • Economia agroalimentară și dezvoltarea rurală
  • Durabilitate, mecanisme economice și biotehnologii

În cadrul secțiunilor participanții au avut posibilitatea de a prezenta rezultatele cercetărilor proprii și aborda probleme concrete, legate de obiectele specifice de cercetare.

Ilie Boian, dr.,conf.univ.