Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE", ediția a II-a

În data de 23 noiembrie 2018 sub egida Departamentului Științe biologice și geonomice din cadrul Facultății de Științe ale Naturii a Universității De Stat „Dimitrie Cantemir” şi-a desfășurat lucrările Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE", ediția a II-a. Conferința științifică menționată a fost organizată și petrecută în colaborare cu Universitățile ,,Bioterra” și ,,Spiru Haret” din București, România, precum și Institutul de Ecologie și Geografie.
Evenimentul a întrunit peste 80 de specialiști notorii în domeniul meteorologiei, climatologiei, schimbărilor climatice, hazardurilor naturale, ecologiei și protecției genofondului, agriculturii, ameliorării plantelor, biomedicinei, bioinformaticii, bioeconomiei, siguranței alimentare, energiei regenerabile, de la universități și instituții de profil din străinătate și din țară: Academia Română; Universitatea Bioterra din București; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; Universitatea ”Spiru Haret” din București; din Ucraina, Rusia și Japonia. La conferință au participat masiv profesori și savanți de launiversitățile și instituțiile științifice de profil din țară: USDC, UPS “Ion Creangă”, IEG, IMB, IFS, IZ, GB(I), IGS, ICJP, IGFPP ale MECC; Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „N. Dimo”.
Lucrările Conferinței științifice cu participare internațională au fost deschise de prorectorul USDC dr., conf.univ. Tatiana Potâng, care în cuvîntul de salut a subliniat faptul că Universitatea a decis să organizeze ediția a II-a a conferinţei în cauză, în speranța că problematica propusă va fi tot mai frecventă pe ordinea de zi a conferințelor științifice și la întrunirile factorilor de decizie, deoarece epoca actuală este marcată de încălzirea globală, datorată în mare măsură de către activitățile antropice, ceea ce face ca societatea să se confrunte cu două mari probleme: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a împiedica influența antropică asupra sistemului climatic, iar pe de altă parte - necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, ținând cont de faptul că aceste efecte sunt deja vizibile și inevitabile datorită inerției sistemului climatic.
Totodată, dna prorector a adus mulțumiri coorganizatorilor Conferinței, oaspeților și tuturor participanților veniți la acest vast eveniment.
Cu cuvânt de salut la deschiderea Conferinței au venit:
Nicole Livia PETCULESCU, prof. univ., dr. ing., prorector Relații Internaționale, Universitatea ,,Bioterra” din București, România; Marian NICOLAE, prof. univ., dr. ing., prorector, Universitatea „Bioterra” din București, România; Eduard IONESCU, prof. univ., dr., prorector Cercetare Științifică, Universitatea „Spiru Haret” din București, România; Maria NEDEALCOV, dr. hab., prof. univ., m.c., director Institutul de Ecologie și Geografie, MECC.
În cadrul ședinței în plen au fost audiate 11 prezentări ale participanților de la universitățile și instituțiile științifice din România și Republica Moldova.
În a doua jumătate a zilei a continuat susținerea rapoartelor științifice în secții, conform Programului Conferinței:

  • Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre.
  • Invaziile biologice în condiții de instabilitate a factorilor climatici.
  • Schimbări climatice și riscuri asociate.
  • Riscuri naturale și tehnogene.
  • Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și socitetății.
  • Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: stare și tendințe.

Ilie Boian, dr.,conf.univ.
Daniela Elenciuc, dr.,conf.univ.