Conferința științifică a studenților la a VII-a ediție!

La data de 27 aprilie 2017, în Sala Polivalentă a Campusului Academic a avut loc Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparține”, cu prilejul a 10 ani de la fondarea Universității Academiei de Științe a Moldovei.
Conferința a întrunit circa 150 de persoane: studenți și masteranzi ai Universității Academiei de Științe a Moldovei, Universității de Stat din Moldova, Universității de Stat din Tiraspol, Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universității Cooperatist Comercială din Moldova, Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, liceeni ai Liceului Academiei de Științe a Moldovei.
Oaspeți de onoare au fost dna dr. hab. Maria Nedealcov, director al  Institutului de Ecologie și Geografie, dl dr. hab. Vasile Bahnaru, director al Institutului de Filologie, dl dr. hab. Alexandru Stratan, director al Institutului Național de Cercetări Economice, dr. hab. Nicolae Enciu,vicedirector al Institutului de Istorie, dl Roman Chircă, director al Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, academicieni, savanți și cadre didactico-științifice.
Cu cuvânt de salut către participanți s-au adresat: vicepreședintele AȘM mem. cor. Ion GUCEAC, directorul general Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală dr. Octavian APOSTOL, directorul Institutului de Chimie AȘM mem. cor. Tudor LUPAȘCU, studentul anului III al Facultății de Științe Exacte Daniel PODGORNÎI.
Lucrările studenților au fost audiate și apreciate de către membrii Comitetului Științific în cele șase ateliere de lucru: Biologie, Ecologie și Științe ale Mediului, Matematică și Știința Informației; Științe Tehnice și Chimice, Științe Sociale și Politice, Limbi și Literaturi.
Autorii celor mai bune lucrări au fost premiați cu cărți.
În cadrul Conferinței a fost lansată Culegerea cu tezele participanților.