Conferința „Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”

În perioada 21-22 octombrie 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” organizează Conferința națională cu participare internațională cu genericul “Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”.

Inaugurarea lucrărilor Conferinței va avea loc luni, 21 octombrie 2019, ora 9:30, în Sala Mare a Bibliotecii Științifice Centrale "A. Lupan" (str. Academiei 5A).

La eveniment s-au înregistrat peste 200 de reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, profesori universitari, cercetători științifici din 6 universități, 16 instituții de cercetare și 3 companii private.

Conferința are drept scop asigurarea unui dialog eficient și transferul de cunoștințe și experiență dintre savanții notorii din țară și străinătate cu cercetătorii juniori (studenți masteranzi, doctoranzi) din diverse instituții. Un alt aspect al evenimentului se axează pe realizarea conexiunii dintre mediul de afaceri cu cercetarea științifică.

Agenda evenimentului include următoarele sesiuni:

  • Realizări și perspective în domeniul Ameliorării Plantelor
  • Realizări și perspective în domeniul Biomedicinei
  • Realizări și perspective în domeniul Schimbărilor Climatice
  • Realizări și perspective în domeniul Siguranței Alimentare
  • Realizări și perspective în domeniul Ecologiei și Protecției Genofondului

PROGRAM

Informații suplimentare: E-mail: [email protected]