Conferința „Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”

În perioada 21-22 octombrie 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” organizează Conferința cu genericul Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri.

Evenimentul are drept scop asigurarea unui dialog eficient și transferul de cunoștințe și experiență dintre savanții notorii din țară și străinătate cu cercetătorii juniori (studenți masteranzi, doctoranzi) din diverse instituții. Un alt aspect al evenimentului se axează pe realizarea conexiunii dintre mediul de afaceri cu cercetarea științifică.

Conferința cuprinde următoarele secții, la care vă puteți înregistra:

  1. Realizări și perspective în domeniul Ameliorării Plantelor
  2. Realizări și perspective în domeniul Biomedicinei
  3. Realizări și perspective în domeniul Schimbărilor Climatice
  4. Realizări și perspective în domeniul Siguranței Alimentare
  5. Realizări și perspective în domeniul Ecologiei și Protecției Genofondului

Înregistrarea se va face prin completarea Formularului de participare, până la data de 15 septembrie 2019.

Rezumatele lucrărilor (o pagină format A4), vor fi expediate, la adresa de e-mail: [email protected]până la data de 15 septembrie 2019.

Mai multe detalii despre conferință, pot fi acesate aici.

Informații suplimentare: E-mail: [email protected]